Eliane van Beukering helpt als adviseur Verzuim en Re-integratie het verzuim en de schadelast te beperken. Een goede afstemming tussen werknemer en leidinggevende is hierbij essentieel. Ik ga met haar in gesprek over wat leiders beter wel en beter niet kunnen doen aangaande verzuim.