Werk jij nog met bevlogenheid en bezieling?

Ik merk het overal om me heen. Er is grote behoefte aan meer bezieling, meer inspiratie en meer positieve energie. En niet alleen in het privé leven, maar juist ook op en in het werk. Nu denk ik niet dat dit iets is van het laatste jaar, sinds corona. Nee, dit speelt al een tijdje langer, alleen wellicht heeft corona ervoor gezorgd dat we er veel meer bewust van zijn dat dit is wat we missen in ons leven en is wat we nodig hebben.

Corona zet op scherp

Die al oude vraag van ‘ waar kom ik mijn bed voor uit ’s ochtends ‘ of ‘waar doe ik het allemaal voor’ en ‘is dit het nou’ herkennen we allemaal. Ieder van ons heeft vast ooit op een punt in zijn of haar leven gestaan en een van deze drie gedachten gehad. Is dat niet het geval dan gaat het ongetwijfeld nog komen.

Corona heeft de boel misschien op scherp gezet omdat we afgelopen behoorlijk wat voor onze kiezen kregen. Van wel of niet kunnen thuiswerken, tot aan zonder werk thuis komen te zitten. Kinderen die thuis zaten en online les moesten krijgen en tussen de zoomvergaderingen door moest er ook nog een boterham in gepropt worden. Afgelopen stonden we voor enorme uitdagingen die er misschien eerder voor zorgden dat jij jezelf die vraag ging stellen. ‘Is dit het nou’?

Hoe lang ga je dit nog doen?

De meeste van de leiders en professionals die ik heb gecoacht, dit jaar, afgelopen jaar maar ook daarvoor al, zijn het er allemaal over eens. Op het moment dat ze dreigen uit te vallen of weg te gaan bij de organisatie, hebben ze allemaal te maken gehad met dat gemis aan bezieling of bevlogenheid, aan inspiratie en positieve energie. Allemaal hadden ze maken met een lange periode van disconnectie, een bestemming missen en onduidelijke communicatie. Sommigen zelfs hadden het nog erger, daar was gewoon sprake van wantrouwen en geniepig gedrag.

En dan kom je op dat punt dat je denkt: “ja daahaaag! Dit ga ik toch niet de rest van mijn leven doen?” Als je mazzel hebt. Ik heb er helaas voor hun, zat mee gemaakt die terecht kwamen in het verzuim en van daaruit zichzelf opnieuw moesten ontdekken. Maar allemaal waren ze op zoek naar bezieling, inspiratie en positieve energie.

Bevredig je psychologische basisbehoeften

En dat geldt voor jou ook. Jij wilt opstaan ’s ochtends  en met een positief gevoel naar je werk gaan en met genoeg energie thuiskomen in plaats van op je tandvlees. Je wilt trots zijn op je werk en op jezelf. En weet je wat nu de grap is? Dit gevoel heb jij als leider, maar dit hebben jouw teamleden ook. En bevlogenheid of bezieling ontstaat op het moment dat onze psychologische basisbehoeften worden bevredigd. Ieder mens heeft deze 3 behoeftes. En die zijn Autonomie, binding en competentie. En ze zijn niet perse in die volgorde, eerder niet dan wel. Want het gaat om dat we als mens groepsdieren zijn, sociale wezens. We willen graag tot een groep behoren. Maar we willen ook die groep dienen, van waarde zijn voor die groep en daar kunnen we onze competenties voor inzetten. En we willen onszelf kunnen zijn in die groep. En dat is autonomie, de vrijheid ervaren om onszelf te zijn binnen die groep

Dus als jij merkt aan jezelf dat je het gevoel hebt dat je aan het overleven bent of het gevoel hebt dat je geleefd wordt, dan doe je er goed aan om eens goed te kijken naar die 3 basisbehoeften. In hoeverre worden die bevredigd of worden ze juist eerder gefrustreerd? Voel jij je verbonden tot de groep, heb je echt het gevoel dat je erbij hoort? Kun je ook in voldoende mate werken vanuit je sterke kanten? Vanuit je competenties? Of heb je het gevoel dat er juist meer in je zit maar dat het er niet uit komt? Allemaal zaken die je kunt onderzoeken. Vervolgens kun je werken aan die basisbehoeften, ze opkrikken om zo weer meer bevlogenheid en bezieling te ervaren.

Wil je je ontwikkelen en groeien in je leiderschap? Boek eens een gratis gesprek en dan kijken we waar jij behoefte aan hebt.