In 3 stappen naar een vitaler team

Een vitaler team kan tegen een stootje

Vitale mensen in je team is prettig, want vitale mensen zijn productiever, veerkrachtiger en zelfs vaker gezonder. Vitale mensen zijn ook meer betrokken. Meer betrokken bij het werk, bij collega’s en bij de werkgever als organisatie. Betrokkenheid is dus een sleutelwoord als het gaat over vitaliteit in een team.

Het is een gegeven, maar als zolang het goed gaat zijn er weinig problemen en wordt er weinig geklaagd. Maar op het moment dat het of wel economisch even wat minder gaat, of er is ‘gedoe’ in het team, dan zie je dat de spanningen oplopen. Een beetje zoals ‘in slechte tijden leer je je vrienden kennen’. Het moet eerst slecht gaan voordat je er achter komt hoe flexibel je team is. Of ze tegen een stootje kunnen. Een vitaal team kan ook in slechte tijden zich staande houden. Ook dan is je team flexibel, creatief maar ook veerkrachtig en alert. Maar hoe zorg je er nu voor dat je team vitaler wordt? Dat die betrokkenheid er is? Een drietal stappen lijken een voorwaarde te zijn om dit te bereiken.

Stap 1

Heeft jouw team voldoende autonomie, oftewel zelfbeschikking? Autonomie is een basisbehoefte die elk mens lijkt te bezitten. Als leidinggevende kun je je afvragen of jij je medewerkers voldoende autonomie geeft. Wat mogen ze zelf beslissen of uitzoeken en wat deel jij ze mee? Let er eens op of jij niet alleen vertelt ‘wat’ ze moeten doen, maar of je ook vertelt ‘hoe’ ze het moeten doen. Als dat laatste ook zo is, dan kun je daar het beste mee stoppen.

Stap 2

Hoeveel binding is er met het werk, de collega’s en de organisatie? Hoeveel binding ervaart je medewerker ook terug? Binding heeft een belangrijke rol omdat het bijdraagt aan zingeving en voldoening. Een teamlid dat zich niet verbonden voelt met andere teamleden of met jou of met zijn werk, zal zich afvragen waar hij het allemaal voor doet. Alleen die salarisstrook elke maand is in de meeste gevallen echt niet genoeg, mensen willen dat hun werk zin heeft, dat ze ergens toe bijdragen. Investeren in de kwaliteit van de onderlinge relaties kon wel eens meer opleveren dan je denkt.

Stap 3

Elk mens is uniek en jouw team bestaat uit een verzameling van unieke persoonlijkheden. Elk met zijn of haar sterke eigenschappen. Competenties dus. In de praktijk wordt er vaak gefocust op de zwakke eigenschappen in een poging om iemand meer competent te maken. En de focus op deze zwakke eigenschappen zorgt er helemaal niet voor dat prestaties beter worden. Sterke eigenschappen daarentegen identificeren en vervolgens uitbouwen naar een soort expertstatus, werkt veel beter.

Ingredientenlijst

Als je goed leest, zie je nu dat er een ABC ontstaat. En eigenlijk is deze ABC de ingrediëntenlijst voor een vitaal team. Zorg ervoor dat Autonomie, Binding en Competenties geborgd zijn en ervaar dat dit bijdraagt aan de vitaliteit van je team. En natuurlijk geldt dit ook per individu. Dus ook voor jou, als leidinggevende. Denk eens aan je eigen situatie: in hoeverre is er bij jou sprake van Autonomie, Binding en Competenties?

Deel dit bericht